Heeft u al veel archiefmateriaal, maar u heeft gebrek aan opslagruimte? U kunt de ruimte die ingenomen wordt door het archief anders/beter gebruiken?  Door deze opslag uit te besteden slaat u twee vliegen in een klap! U kunt de vrijkomende ruimte voor andere doeleinden gebruiken. En we helpen u met het beheersbaar houden van de omvang van het archief door u adequaat te informeren over het moment waarop delen van het archief in aanmerking komen voor vernietiging..